VCHV symposia vanaf 1973

De programma’s van de voorgaande symposia zijn per pagina weergegeven. Uit deze opsomming blijkt dat meer dan 30 jaar geleden werd nagedacht over zaken die ook nu nog actueel zijn. Als ontwikkelingen nu in ons beleven snel gaan, heeft dat zeker te maken met de voedingsbodem die jaren geleden vruchtbaar is gemaakt.

In 1981 zijn we in ‘t Heem in Hattem grootschalig begonnen met de combinatie symposium en vakbeurs.

Omdat de accomodatie te klein werd, hebben we in 1990 afscheid van Hattem genomen. We hebben daar altijd veel medewerking van ‘t Heem en de gemeentelijke overheid gehad. Ook hebben we daar veel meegemaakt waaronder een aantal bommeldingen omdat op de beurs militair materiaal te zien was.

Jarenlang waren de drijvende krachten van de stichting VCHV Dhr.Karel Unk en Dhr.Jan Tamboer. Karel Unk was secretaris van de vereniging en secretaris van de stichting. Jan Tamboer was vice-voorzitter van de vereniging en penningmeester van de stichting. Zij regelden bijna alles; van de contracten tot de indeling van de beurs; van de samenstelling van het buffet tussen de middag tot de geluidsinstallatie.

Mevr. Mieke Janssen en Dhr. Piet Hoving verzorgden de publiciteit in ons vakblad “de ambulance”. Vanaf 1980 werd er een special van het blad uitgebracht met allerlei wetenswaardigheden van de vakbeurs en het symposium.

In onderstaande tabel ziet u per jaar een aantal standaard gegevens van de activiteiten. Als u op het jaartal klikt dan krijgt u het volledige programma van dat jaar.

Datum: 9 maart 1973

Plaats: Heerlen

Thema: “De praeklinische behandelings- en transportaccommodatie voor spoedeisende patiënten.”

Symposiumvoorzitter: G. de Rover

Deelnemers: Ongeveer 30 personen

Vakbeurs:geen

Datum: 22 mei 1980

Plaats: Heerlen

Thema: “Ambulancehulpverlening”

Symposiumvoorzitter: Dr. Wb.C. Wilbers

Deelnemers: 120 personen

Vakbeurs: geen

Datum: 30 october 1981

Plaats: Hattem

Thema: “Ambulancehulpverlenlng”

Symposium voorzitters: morgen: Mr. B.L. Berkemeier; middag: H. Zijlstra

Deelnemers: 424 personen

Vakbeurs: 35 exposant

Datum: 29-10-1982

Plaats: Hattem

Thema: “Ambulancehulpverlening”

Symposiumvoorzitters: morgen: G.G. Hendriks, middags: H. Zijlstra

Deelnemers: 415 personen

Vakbeurs: 36 exposanten

Datum: 19-10-1984

Plaats: Hattem

Thema:  “Ambulancehulpverlening”

symposiumvoorzitter: Joh. Schraa

Deelnemers: 467 personen

Vakbeurs: 34 exposanten

Datum: 14, 15 en 16 october 1986

Plaats: Hattem

Thema: “Samenwerken.” Internationaal Ambulancecongres V.C.H.V./Transani

Symposiumvoorzitter: Mr. F. de Man

Deelnemers: omstreeks 100 personen

Vakbeurs: 32 exposanten

Datum: 17 october 1986

Plaats: Hattem

Thema: “Samenwerken …, maar hoe?”

Symposiumvoorzitter: Joh. Schraa

Deelnemers: 448 personen

Vakbeurs: 32 exposanten

Datum: 22-10-1988

Plaats: Hattem

Thema: “Ambulancehulpverlening”

Symposiumvoorzitter: Joh. Schraa

Deelnemers: 478 personen

Vakbeurs: 46 exposanten

Datum: 19-10-1990

Plaats: Hattem

Thema:  “Ambulancehulpverlening”

Symposiumvoorzitter: Joh. Schraa

Deelnemers: 464 personen

Vakbeurs: 46 exposanten

Datum: 13-12-1991

Plaats: Americahal Apeldoorn

Thema:”De noodzakelijke kwaliteit van de ambulancehulpverlening ook betaalbaar”

Symposiumvoorzitter: Joh. Schraa

Deelnemers: 267 personen

Vakbeurs:geen

Datum: 30-10-1992

Plaats: Americahal Apeldoorn

Thema:”ambulance in beeld”

Symposiumvoorzitter: Joh. Schraa

Deelnemers: 421 personen

Vakbeurs: 54 exposanten

Datum: 28-10-1994

Plaats: Americahal Apeldoorn

Thema:”Het zal mij(‘n) zorg zijn”

Symposiumvoorzitter: Joh. Schraa

Deelnemers: 421 personen

Vakbeurs: 54 exposanten

Datum: 25-10-1996

Plaats: Americahal Apeldoorn

Thema:”Ambulancehulpverlening ….. wikken en wegen”

Symposiumvoorzitter: Joh. Schraa

Deelnemers: 433 personen

Vakbeurs: 66 exposanten

Datum: 25-10-1998

Plaats: Americahal Apeldoorn

Thema:”Met zorg op weg naar de 21ste eeuw”

Symposiumvoorzitter: Joh. Schraa

Deelnemers: 484 personen

Vakbeurs: 73 exposanten

Datum: 27-10-2000

Plaats: Americahal Apeldoorn

Thema: “De patiënt centraal?”

Symposiumvoorzitter: Joh. Schraa

Deelnemers: 498 personen

Vakbeurs: 72 exposanten

Datum: 1-11-2002

Plaats: Americahal, Apeldoorn

Thema: “Big brother watching you”

Voorzitter: Mr.dr. F.H. de Man

Deelnemers: 360 personen

Vakbeurs: 70 exposanten

Datum: 5-11-2004

Plaats: Americahal, Apeldoorn

Thema: “De keten van acute zorg”

Symposiumvoorzitter: Mr.dr. F.H.de Man

Deelnemers: 275 personen

Vakbeurs: 59 exposanten

Datum:27-10-2006

Plaats: Americahal, Apeldoorn

Thema: “De zorg centraal”

Symposiumvoorzitters: Dhr. F. Berg en Dhr. J. van der Maas

Deelnemers: 223 personen

Vakbeurs: 60 exposanten

2008

Datum: 31-10-2008

PLaats: Americahal, Apeldoorn

Thema: “Ambulancezorg en Veiligheid”

Symposiumvoorzitters: Dhr. F. Berg en Dhr. J. van der Maas

Deelnemers: 300 personen

Vakbeurs: 51 exposanten

 

 

 

 

2010

Datum: 29-10-2010

Plaats: Americahal, Apeldoorn

Thema: “Staan voor Zekerheid”

Symposiumvoorzitter: Mevr. Jacobine Geel

Deelnemers: 180 personen

Vakbeurs: 56 exposanten

VCHV