Ambulance-onderscheiding 2008

Naam : Dhr. J.C. de Jong, directeur van het Witte Kruis in Den Haag

Verdiensten: O.a.: bestuurslid van de sectie ambulancevervoer van het Koninklijk Nederlands vervoer (KNV), lid van het Nederlands Ambulanceplatform (NAP), bestuurslid van de Landelijke Federatie Ambulancezorg Nederland (LFAZ) nu Ambulancezorg Nederland (AZN), voorzitter van de commissie ambulancezorg van het Nederlands Normalisatie-Instituut, lid van de programmaraad Zorg en Veiligheid en penningmeester van het ambulancemuseum. In al zijn functie toont hij grote betrokkenheid bij de ambulancezorg.

Uitgereikt door: Dhr. F. Teeven, lid van de Tweede Kamer voor de VVD.

VCHV