Regels voor het aanvragen van Subsidie

Het bestuur van de stichting VCHV heeft na zorgvuldige overwegingen besloten te stoppen met het organiseren van de vakbeurs en het symposium. De belangrijkste redenen zijn dat de structuur van de sector ambulancezorg de laatste jaren ingrijpend is veranderd en het aanbod van congressen en symposia aanzienlijk is toegenomen.

De doelstelling van de stichting is veranderd en luidt als volgt: “De stichting stelt zich ten doel het (mede) financieren van projecten, onderzoeken en overige activiteiten ten dienste van de ambulancezorg en al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

De aanvraag dient te voldoen aan het volgende criterium:

De aanvraag voor subsidie moet een concreet project betreffen dat de ontwikkeling en kwaliteit van de ambulancezorg in Nederland in de ruimste zin van het woord ondersteunt.

De aanvrager kan een natuurlijk of rechtspersoon zijn. Lopende projecten worden niet gesubsidieerd.

Er wordt geen bijdrage verstrekt voor de exploitatie van een organisatie.

Per kalenderjaar is er maximaal € 5.000 beschikbaar.

De bijdrage aan een onderzoek,studie of symposium kan worden verstrekt als elders geen subsidie kan worden verkregen.

De subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten per jaar, met een maximum van € 5.000,–.

Het bestuur kan hiervan afwijken. Van het toegekende bedrag wordt maximaal 50% als voorschot beschikbaar gesteld. Het resterende bedrag wordt overgemaakt na inhoudelijke en financiële verantwoording van het project.

Het bestuur van de stichting beslist over de toekenning. Over het besluit wordt niet gecorrespondeerd.

Aanvragen worden voor 1 september ingediend voor een project dat plaatsvindt in het daarop volgende kalender jaar. Het bestuur kan hiervan afwijken bij een urgente aanvraag.

Het bestuur neemt voor 1 november een besluit.

De aanvraag bevat minimaal de volgende gegevens: Naam; adres; telefoonnummer; projectomschrijving; financieel dekkingsplan; vermelding van andere subsidieaanvragen. Een rechtspersoon vermeldt het inschrijfnummer van de KvK.

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van de stichting VCHV Dhr. A.M. Alblas, H.v.d.Brulestraat 139, 3065 PG Rotterdam.Tel:010 4216076 of 0651094843.

Ambulance archief

Tot:

reset filters