Organisatie van de stichting VCHV

De stichting VCHV is een organisatie zonder winstoogmerk en heeft als doel  het (mede) financieren van projecten, onderzoeken en overige actviteiten ten dienste van de ambulancezorg en al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimtste zin van het woord.”

De stichting is opgericht in 1981 naast de toenmalige Vereniging van Chef/Hoofdverpleegkundigen in de ambulancesector (V.C.H.V.)met als doel het organiseren van symposia en vakbeurzen. In 2010 is de het laatste symposiumde  vakbeurs gehouden.

De vereniging VCHV is samen met de Nederlands ambulancevereniging(NAV) in 2000 de Beroepsvereniging ambulancezorg(BVA) geworden, die vanaf 1 januari 2007 de afdeling Ambulancezorg V&VN heet, de overkoepelende beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland.

Het bestuur van de stichting VCHV bestaat uit:

  • Joh. Schraa, voorzitter
  • A.M. Alblas, secretaris
  • J.H.G. Tamboer, penningmeester
  • Drs. A.H.A. Bax,
  • L.H.J. v.d. Moolen,
  • P.G. Hoving,
  • A.J. Henkes.

Alle bestuursleden hebben een verpleegkundige achtergrond en zijn werkzaam(geweest) als leidinggevende in de ambulancesector.

Ambulance archief

Tot:

reset filters