Artikelen

Belangrijke rapporten en publicaties die voor de ontwikkeling van de ambulancezorg van cruciaal belang zijn geweest.

Categorie 6 – Belangrijke rapporten, proefschriften en overige publicaties

Dit zijn in de tijd dat ze uitkwamen actuele publicaties die vanwege hun belang toen, ook voor de geschiedschrijving belangrijk zijn.

 • Bekhoven, A., Munnik, A. de, Ambulancehulpverlening in Noord-Brabant 1988 tot en met 1990. Tilburg, november 1991.
 • Bierens, J.J.J.M., Drowning in the Netherlands. Pathofysiology, epidemiology and clinical studies. Utrecht 1996.
 • Bruins-Stassen, M.J.P., Bijzondere transporten. Opvang en transport van ernstig zieke patiënten. Wetenschappelijke Uitgeverij Medical Transfer BV, Amsterdam, 1990.
 • Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies inzake aan ambulancepersoneel te stellen eisen. ’s Gravenhage 1971.
 • Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid voor Noord Holland, Ambulancehulpverlening in Noord Holland. Een kwaliteitsbeeld. Haarlem, 1 juli 1987.
 • Hart, H.N., Hartbewaking in de pre-hospitale fase. Onderzoek naar de activiteiten van de ambulanceverpleegkundigen van de G.G. en G.D. Rotterdam voor en tijdens het vervoer van patiënten met een vermoedelijk acuut ischaemisch hartlijden. Met apart deel met tabellen, figuren en schema’s. S.l. 1978.
 • Hübner, B.L., Evaluation of the immediate effects of preclinical treatment of severely injured trauma patients bij Helicopter Trauma Team in the Netherlands. Eigen uitgave, Amsterdam, 1991.
 • Man, F.H. de, Gezien de spoedeisendheid van het geval. Beoordeling van kwaliteit en effectiviteit van spoedeisende medische hulpverlening. Uitgeverij Styx, Groningen, 1992.
 • Ministeries van VWS en BZK, Met zorg verbonden. Naar een nieuwe structuur voor ambulancezorg, traumazorg, en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Rijswijk / Den Haag, 1997.
 • Ambulancezorg Nederland, Nota Verantwoorde Ambulancezorg. Zwolle, 2009.
 • Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Friesland, De Organisatie van het ambulancevervoer in Friesland. 1972.
 • Teijink, J.A.W., Evaluatie van de preklinische spoedeisende hulpverlening in Nederland. In het bijzonder de ambulancehulpverlening. VU Uitgeverij, Amsterdam, 1992.
 • Twijnstra Gudde, Onderzoek naar de organisatie van het ambulancevervoer. Juni 1985.
 • Wafelbakker, J.J., Enkele sociaal-geneeskundige aspecten van de wegverkeersongevallen. Assen, 1959.

 

Ambulance archief

Tot:

reset filters