Boeken

In dit overzicht zijn alleen boeken opgenomen die specifiek handelen over ambulancezorg, dan wel waar de ambulancezorg een onderdeel van is/was (zoals gedenkboeken van GG&GD-en, brandweer- en politiekorpsen, Rode Kruisafdelingen en ziekenhuizen). Deze zijn vervat in de categorieën 1 en 2. Onder categorie 3 vallen memoires van ambulancepersoneel. Hierin zijn tevens interviews met terugblikken uit hun carrière met ambulancehulpverleners opgenomen. Tot categorie 4 worden alle boeken gerekend die gaan over de ambulancezorg, maar niet in de andere drie categorieën in te delen zijn zoals fotoboeken. Tenslotte is er een 5e groep gemaakt van belangrijke rapporten en publicaties die voor de ontwikkeling van de ambulancezorg van cruciaal belang zijn geweest.

 

 • Landelijke en regionale historische boeken specifiek over de ambulancezorg

 

 

In deze categorie zijn boeken ingedeeld die handelen over de geschiedenis van de ambulancezorg op landelijk of regionaal niveau.

 

Auteur(s) Titel Jaar uitgifte Uitgever ISBN Info Afbeelding
Alblas, AM, Hoving, PG, Sijbrand, JT 30 jaar V.C.H.V. ‘Wat samenwerking toch vermag’ 1989 HHS Uitgeverij, Grave
Gras, Th. Met zorg op weg

VZA 1957-1997

Een eeuw particulier ziekenvervoer in Amsterdam

1997 HHS Uitgeverij, Grave
Gras, Th. Waldeck, K.J.J. Van ziekenkoets tot ziekenwagen

Ambulances in beeld 1906-1945

2000 Europese Bibliotheek, Zaltbommel
Gras, Th. Van ‘sieckevoerder’ tot ambulancedienst De geschiedenis van het ziekenvervoer in de regio Amsterdam en omstreken 2004 HHS Uitgeverij, Grave
Gras, Th. Ambulance uit klei gevormd

 

Geschiedenis van de ambulancezorg in de IJsselmeerpolders

2005 HHS Uitgeverij, Grave 90-70674-26-2 22×23 cm

Gebonden

 

120 pag.

 klei gevormd
Gras, Th. Heanig an en rap wat

Een eeuw ambulancezorg tussen Dinkel en Regge

2006 Eigen uitgave – Ambulance Oost
Gras, Th. Motus in caritatem

Kijlstra zorgt voor vervoer

2007 HHS Uitgeverij, Grave
Gras, Th., Rottink, G De broeders van de breukendienst

100 jaar eerste hulp en ziekenvervoer door de G.G.D. Amsterdam 1908-2008

2008 Uitgeverij Aprilis, Zaltbommel
Gras, Th.,

Have, S. ten

Aan Zwolse zorg toevertrouwd

Geschiedenis van de ambulancezorg in de regio IJsselland

2009 Eigen uitgave -RAV IJssel-Vecht, Zwolle 978-90-90244068 29,5×23,5cm Liggend Gebonden

 

192 pag.

 zwolse zorg
Gras, Th. Samen met zorg op weg

Kroniek van Veenstra Ziekenvervoer Amsterdam 1957-2010

2010 Eigen uitgave – VZA Amsterdam
Gras, Th. Water scheidt, Water bindt

Onderweg naar steeds betere ambulancezorg in Zuid-Holland Zuid

2012 HHS Uitgeverij, Grave
Gras, Th. Ambulancezorg zonder grenzen

Een eeuw ambulancezorg in Zuid-Limburg

2013 GGD Zuid Limburg, Maastricht
Gras, Th. Van seinzaal tot Gemeenschappelijke Meldkamer

Historie van de meldkamers van brandweer, politie en ambulancezorg in Amsterdam

2013 Gemeenschappelijke Meldkamer Amsterdam/Amstelland, Amsterdam
 
 
Heeringa, G. Vijf en twintig jaar Roode Kruiswerk in Hengelo (O.) 1914-1939. 1939 Hengelo
Hoving, P.G. Nederlandse ambulances (ambulances of the Netherlands) 1908 – 1970 april 1982 ‘De Ambulance’, Nijmegen
Hoving, PG, Jansen, M Staan voor zekerheid

50 jaar beroepsverenigingen in de ambulancezorg

2010 HHS Uitgeverij, Grave
Kranenburg, M Het Witte Kruis altijd in beweging

De geschiedenis van het Witte Kruis in vogelvlucht

1998 Eigen uitgave, Den Haag
Mijnlieff, C.J. Eerste Hulp bij Ongelukken 1905 (proefschrift) S.l
Nederlandse Rode Kruis afdeling Urk, De ziekenwagen 45 jaar op Urk. Herinneringen en anekdotes 2002 Eigen uitgave, Urk
25 jaar van Gompel Ambulancevervoer

1964-1989

april 1989 Eigen uitgave, Reusel
Schmitz, P. Herinneringen Afdeling Goor Diepenheim 1945-1990 ? Eigen uitgave, Goor
 
Waldeck, K.J.J. Het ziekenvervoer in stad en ommelanden in het interbellum

(werkstuk ter afsluiting van de cursus ‘Inleiding in de beoefening van de geschiedenis der geneeskunde’)

1995 Eigen uitgave, Groningen
Waldeck, K.J.J. Van ziekenwagen tot ambulance

Ambulances in beeld (1945-1975)

1998 Uitgeverij Aprilis, Zaltbommel
Waldeck, K.J.J. De chronologische geschiedenis van de Nederlandse ambulancezorg 1979-1999 Oktober 2000 HHS Uitgeverij, Grave
Waldeck, K.J.J. De chronologische Geschiedenis van de Ambulancezorg in Nederland 2002 2003 Nationaal Ambulance- en Eerste Hulpmuseum
Waldeck, K.J.J. De Chronologische Geschiedenis van de Ambulancezorg 2003 2004 Nationaal Ambulance- en Eerste Hulpmuseum, Winschoten
Waldeck, H. Drie keer verkleden op één dag!’

Veelzijdige ziekenvervoerders in de Glazen Stad

2008 HHS Uitgeverij, Grave
Waldeck, H. Een ziekenauto verdient een bloemenslinger.’ Veelzijdige ziekenvervoerders in Leiden en Duin- en Bollenstreek april 2013 RAV Hollands Midden, Leiden
Waldeck, H. ‘Wie spoedig helpt, helpt dubbel.’

De geschiedenis van het ziekenvervoer op Texel in de twintigste eeuw

september 2013 HHS Uitgeverij, Grave  texel
 
Zuylen, R. van Van handkar naar ambulance

Een kleine 100 jaar ziekenvervoer in Amsterdam

1996 Eigen uitgave, Purmerend
 

 

 

 

 

 • Landelijke en regionale historische boeken waar de ambulancezorg onderdeel van is

 

 

Hieronder vallen boeken over de geschiedenis van organisaties of instanties die een afdeling met ambulances hadden. Veelal zijn dit gedenkboeken van bijvoorbeeld ziekenhuizen, GG&GD-en en Rode Kruisafdelingen.

 

 • Allema, J., Amsterdam met de GG&GD. Amsterdam, s.a. (1976).
 • Bent, E. van den, Gepokt en gemazeld. 75 jaar Haagse GG&GD 1912-1987. Den Haag 1987.
 • Braber, J.L., 50 jaar Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland. Dreischor, 1984.
 • Briedé, M., Korthaus, H.F.M., Zieken, Zorg en Zevenaar. De geschiedenis van de ziekeninrichtingen voor de Liemers. Stichting de Katholieke Ziekeninrichtingen voor de Liemers, Zevenaar, 1992.
 • Busch, A.J., Het Rode Kruis te Gorinchem. Een terugblik over 125 jaar. Gorinchem, 1995.
 • Dam, G.M. van, Derkx, G., Stoot, H., Brandweer Venlo. Bestrijding en hulpverlening. Venlo, 1992.
 • Derks, S. (red), GGD Eindhoven 75 jaar voorop in gezondheid. Eindhoven 2001.
 • Eliasar, B., Uw zorg…Onze zorg. 1903-2002. 100 jaar Antoniusziekenhuis in beeld. Sneek, 2003.
 • Evers, I.M.H., Ubachs, P.J.H., Voorkomen is beter dan genezen. 75 jaar georganiseerde gezondheidszorg te Maastricht. Maastricht 1996.
 • Eijsden, A.P. van, Hofs, J.W., Chevrolet C10. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 2000.
 • Frese, H., Hier de geneeskundige dienst…! Amsterdam, 1958 (Boortorenreeks nr. 45).
 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid Holland Zuid, Stroomopwaarts, landinwaarts. Driekwart eeuw GGD. Dordrecht, 1994.
 • Gewestelijke Gezondheidsdienst Eemland, Herinneringsboekje GG&GD Amersfoort van 1912 tot 1982. Een terugblik. Eigen uitgave, Amersfoort, s.a. (1982).
 • Gori, M.C.W., Vervoer van zieken en gewonden. Amsterdam 1869.
 • Hagenouw, R. (red), GGD Oostelijk Zuid-Limburg 85 jaar. Maastricht 2007.
 • Hendriks, J., Brun, S., Schering en inslag. 75 jaar De Wever-ziekenhuis. Heerlen, 1979.
 • Israëls, H., Mooij, A., Aan de Achtergracht. Honderd jaar GG&GD Amsterdam. Amsterdam 2001.
 • Jenniskens, D., Moesker-de Geus, M., De GGD aan de basis van een gezond bestaan. Zorg door de jaren heen; 1920-1990. Eigen uitgave, Tilburg, augustus 1990.
 • Juch, A., Voorkomen is beter. Gemeentelijke gezondheidszorg in Arnhem. Utrecht 1996.
 • Kerkhof, A.H.M., Honderd jaar gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdiensten. Bussum 1994.
 • Kerkhof, A.H.M., Raadsbesluiten als remedie. Openbare gezondheidszorg in Zwolle en de regio IJssel-Vecht 1900-1995. Rotterdam 2001.
 • Koopman, P.J., Verslag over de voornaamste gebeurtenissen tussen 1 februari 1919 en 1 februari 1959 met aantekeningen omtrent de oprichting van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst Dordrecht. S.l., 1958.
 • Koppers, G.P., Ter plaatse in drie minuten. De geschiedenis van de brandbestrijding op Schiphol. Grave, 1992.
 • Koppers, G.P., Altijd d’r onder en toch voorop. Brandweergeschiedenis van Nieuwer-Amstel/Amstelveen. Grave, 1997.
 • Lieburg, M.J. van, De geschiedenis van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst te Rotterdam 1919-1994. Rotterdam 1994.
 • Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Geleen, Beek en Sweikhuizen, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. S.l. s.a. (1992/1993).
 • Nijhof, W.H., Juliana, Mary, Liduina, Lukas. Geschiedenis van de Apeldoornse ziekenhuizen. Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn, 2003.
 • Oostwoud, J., Van rijtuig tot ziekenhuisbed. Oostwoud in de jaren 1871 tot 1940. s.l. 2001.
 • Peereboom, L.P.J., Ontwikkeling van de Hulpverlening in Nederland door Regering en Kruisverenigingen gedurende 1800-2000. Eigen uitgave, december 2013.
 • Raadt, S.O., Maarse & Kroon. S.l. s.a.
 • Remigius Dieteren, P., In dienst der zieken. Het St Joseph-ziekenhuis te Heerlen 1904-1954. Bussum, 1954.
 • Savelberg, T., Van blusemmer tot schuimkanon. De Heerlense brandweer van 1862 tot 1984. Heerlen 1984.
 • Scholtz, W., Verheij, B. (ed), Geschiedenis van de Oost-Achterhoekse ziekenhuizen. Vereniging Het Museum, Winterswijk, 1987.
 • Schulz, W., Verheij, B. (red), Geschiedenis van de Oost-Achterhoekse ziekenhuizen. S.l. 1987.
 • Spits, J., Hij heeft vooral gepoogd leemten aan te vullen. Een geschiedenis van gemeentelijke gezondheidszorg in de stad Groningen. Groningen 1995.
 • Strijkers, H., Dols, J., DSM bedrijfsbrandweer in historisch perspectief. Sittard, 1995.
 • Terpstra, P., Bouwen aan zorg. Geschiedenis van het Antoniusziekenhuis 1903-1994. Sneek, 1994.
 • Verhoog, J., Geboren tussen de wielen. Beuk 100 jaar 1906 – 2006. Noordwijk, 2006.
 • Weiler, J. (red.) Amsterdam zonder GG&GD. Amsterdam, 1975 (speciale uitgave personeelsblad).
 • Wereld, H. van der, Nieuwkerk, H. van, Het begon met de Kloek…Het verhaal van autobusonderneming Maarse & Kroon 1923-1973. Zaltbommel 1999.
 • Zwart, D., Garage Zwart 1922-1982. Wormerveer 1982.

 

 • Ego-documenten van ambulancezorgverleners

 

 

Dit zijn memoires van ambulancepersoneel of verhalen van ambulancemensen al dan niet bewerkt.

 

 • Barlag, J., Muns, B., Spoedgeval. Waargebeurde verhalen van een ambulancebroeder. Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, Amsterdam, 2010.
 • Gras, Th., Broeder in een brandende stad. De ervaringen van GGD-verpleger C.J. Rooijens op het slagveld van Nijmegen 1944-1945. Eigen uitgave/ HHS Uitgeverij, Nijmegen, 2015.
 • Haest, M., 112 daar red je levens mee. Verhalen uit de meldkamer. Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam, 2009.
 • Homan, J.J.A., Vreugde en verdriet. 25 jaar bij de G.G.D. op de ambulance. Boekenmaker.nl, 2005.
 • Homan, J.J.A., Vreugde en verdriet 2. Het Vredeskindje. Boekenmaker.nl, 2006.
 • Jong, R. de, ‘Maar ik heb helemaal geen centjes voor de begrafenis…’ 33 jaar ambulancehulpverlening. Eigen uitgave, s.l., 2012.
 • Klompstra, J., Wat is die jongen druk. Een leven met ADHD. Eigen uitgave, Lelystad, 2008.
 • Middelbeek, M., Verhalen uit de ambulance. Uitgeverij Marmer, oktober 2009.
 • Ploeg, T.P. van der, 06-11. Ervaringen van een ambulancebroeder. Eigen uitgave, S.l. 1993.
 • Vrakking, S., Gele ritten. Verhalenbundel. Free Musketeers, Zoetermeer, mei 2011.

 

 • Overige boeken over ambulancezorg

 

 

Hieronder vallen boeken over de ambulancezorg in algemene zin die bij het uitkomen niet over het verleden gingen, maar inmiddels daar wel onderdeel van zijn.

 

 • ANWB, And so it begins ….. ANWB Medical Air Assistence, s.l., s.a. (2009).
 • Dercksen, B., Bouwman, J., De traumaheli rukt uit! Slachtoffers vertellen hun verhaal. Uitgeverij Profiel, Bedum, 2011.
 • Gras, Th., Van melding tot overdracht. Ambulancezorg in Nederland. Ambulance Zorg Nederland, Zwolle, 2006.
 • Kloosterhuis, H.E., Reddend helpen. S.l. s.a. (ca. 1975).
 • Mijnlieff, C.J., Quanjer, A.A., Gegevens omtrent de in Nederland bestaande organisaties en regelingen en omtrent het aanwezige personeel en materieel op het gebied van het reddingwezen en eerste hulp bij ongelukken. Rotterdam, 1915.
 • Nederlandsche Roode Kruis, Het moderne zieken- en gewondenvervoer. C. Blommendaal, ’s Gravenhage, s.a. (1928?).
 • Nederlandsche Roode Kruis, Ziekenvervoer. Overdruk? (1928?).
 • Poelstra, W. 112 Ambulance Amsterdam. Mets & Schilt Uitgevers, Amsterdam, 2008.

 

 • Boeken over de geschiedenis van organisaties die relevant kunnen zijn voor de ambulancezorg

 

 

Het gaat hierbij om verenigingen en stichtingen die niet direct met ambulancezorg te maken hebben, maar waarvan de geschiedenis wel relevant kan zijn voor de geschiedenis van de ambulancezorg. Te denken valt aan organisaties als het Rode Kruis, het Oranje Kruis, andere kruisverenigingen, Luchtbeschermingsdienst, BB, reddingmaatschappijen etc. Voorlopig zijn hier ook boeken ondergebracht over het Rode Kruis en herdenkingsboeken van afdelingen van het Rode Kruis en de reddingsmaatschappijen. Deze lijst is nog niet compleet.

 

 • Bakker, J., De verbandkamer. Geschiedenis van 80 jaar verbandkamers, longinstituten en Arbo-zorg in mijnbouw en petrochemie. DSM, 1999.
 • Bergen, L. van, De zwaargewonden eerst? Het Nederlandsche Roode Kruis en het vraagstuk van oorlog en vrede 1867-1945. Rotterdam, 1994.
 • Blaak, J.A., Het Reddingwezen op Ameland 1824-1988. Groningen, 1989.
 • Boom, B. van der, Atoomgevaar? Dan zeker B.B. De geschiedenis van de Bescherming Bevolking. Den Haag, 2000.
 • Bosma, K., Schuilstad. Bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen. Amsterdam, 2006.
 • Busch, A.J., Een halve eeuw kruisverenigingen in Gorinchem. Gorinchem, 1984.
 • Crebolder, G., ‘Altijd, overal en voor iedereen’. 125 jaar Rode Kruis-activiteiten in de gemeente Barneveld (1870-1995). Schaffelaarreeks nr. 26. Koninklijke BDU Uitgeverij, Barneveld, 1997.
 • Elferink, J., Van missie tot ‘mission statement’. Een geschiedenis van de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken ‘Het Oranje Kruis’. S.l., 2002.
 • Haanstra, F., Zeeman, S., Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven. Uitgeversmaatschappij Born BV, Amsterdam/Assen, s.a. (1977).
 • Heijermans, L., Gemeentelijke Gezondheidszorg in Nederland. Amsterdam, 1929.
 • Hoekstra, H.W., Kruispost. 50 jaar Rode Kruis Noordoostpolder 1946 – 1996. Afdeling Noordoostpolder van het Nederlandse Rode Kruis, s.l., 1996.
 • Huiskes, G., Het Rode Kruis en Zeeland. 125 jaar Rode Kruis de Zeeuwse afdelingen. Afdeling Reimerswaal en Kring Zeeland, Kruiningen, 1992.
 • Jacobs, P., 75 jaar Rode Kruis Helmond en Omstreken, 1914-1989. Eigen uitgave, Helmond, s.a. (1989).
 • Jacobs, P.H., Het wel en wee van de Amsterdamse Luchtbeschermingsdienst sinds 1924 tot en met het jaar 1946, het jaar waarin deze zo belangrijke dienst roemloos ten onder ging. Amsterdam, 1972.
 • Kempen, B. van, Te mogen helpen. Belevenissen tijdens de oorlogsdagen van mei 1940. Boon’s uitgeversbedrijf N.V., Assen, s.a. (1941).
 • Kerkhoff, A.H.M., Over de geneeskundige verzorging in het Staatse Leger. Nijmegen, 1976.
 • Koolhaas Revers, J., Evacuaties in Nederland 1939-1940. ’s Gravenhage, 1950.
 • Leuftink, A., De geneeskunde bij ’s lands oorlogsvloot in de 17e eeuw. Assen, 1953.
 • Leuftink, A., Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw. Zutphen, 1991.
 • Ligtenberg, J., De transportcolonne van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Rijssen 1944 – 1945. Uitgeverij Ligtenberg, Rijssen, 1998.
 • Luyckx, J., Harten kloppen. Rode Kruis ’s Hertogenbosch 125 jaar. Afdeling ’s Hertogenbosch van het Nederlandse Rode Kruis, ’s Hertogenbosch, oktober 1995.
 • Molenaar, J.M., Rode Kruis Korps colonne Amsterdam 1909-1984. Amsterdam, 1984.
 • Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Geleen, Beek en Sweikhuizen, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. S.l. s.a. (1992/1993).
 • Perrin, S.R., Het Roode Kruis contra Hakenkruis. Het Roode Kruiswerk in Kampen en IJsselmuiden gedurende den oorlogswinter 1944-1945. Kampen s.a..
 • Petersen, J.W. van, Tot leniging van den nood. 125 jaar Afdeling Doesburg en omstreken van het Nederlandse Rode Kruis 1870-1995. Eigen uitgave, Doesburg, 1995.
 • Reemers, J., 75 jaar Rode Kruis Eindhoven in beeld. 1909 – 1984. Afdeling Eindhoven van het Nederlandse Rode Kruis, Eindhoven, s.a. (1984).
 • Rode Kruis afdeling Deventer, 140 jaar Rode Kruis afdeling Deventer 1867 – 2007. Eigen uitgave, s.l. (Deventer), s.a. (2007).
 • Rombach, J.H., Nederland en het Rode Kruis. Amsterdam, 1992.
 • Schol, A., Uitgeest, K., …en om hen heen was alles branding … Scheepsstrandingen en reddingen bij Texel, Vlieland en Terschelling in de 19e eeuw. Uitgeverij Langeveld en de Rooy, Den Burg, 1994.
 • Schram, P.L., Boven de Wadden, dag en nacht. Belevenissen en achtergronden van het vliegende reddingsteam van de Koninklijke Luchtmacht. Koninklijke Luchtmacht, ’s Gravenhage, 2003.
 • Struijs, M.A. (red.), Herinneringen aan vijftig jaar Rode Kruis in Vlaardingen 1939-1989. Eigen uitgave, Vlaardingen, september 1989.
 • Szerkowski, Ch., Zij die voor u paraat stonden. Herinneringen van Ch. Szerkowski transportcolonnist bij het Roode Kruis uit de meidagen van 1940 en van de maanden voor de bevrijding. Uitgevers S. Gouda Quint – D. Brouwer & Zn, Het Huis de Crabbe, Arnhem, 1945.
 • Vandersmissen, H., Zeeman, S., Brinkman, K., Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. IJmuiden, 1999.
 • Veen, B. van, Niet op hun achterhoofd gevallen. Eerste hulp bij ongelukken in Nederland. Amsterdam, s.a. (1968).
 • Verspyck, G.M., Het Nederlandsche Roode Kruis (1867-1967). Nijkerk, 1967.
 • Vlas, Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis, 1901-1980. Franeker 2001.
 • Werkman, E., Redden. Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam, 1974.
 • Willemsen, L., Rode Kruis Weert door de jaren heen. 1870-1997. Afdeling Weert van het Nederlandse Rode Kruis, Weert, 1997.
 • IJsselstijn, F.G., 125 jaar Rode Kruis Afdeling Gouda e.O. 1870-1995. Een blik in het verleden. Gouda, 1995.
 • Belangrijke rapporten, proefschriften en overige publicaties

 

 

Dit zijn in de tijd dat ze uitkwamen actuele publicaties die vanwege hun belang toen, ook voor de geschiedschrijving belangrijk zijn.

 

 • Adresboek Ambulancehulpverlening, later Adresboek Ambulancezorg en GHOR, HHS Uitgeverij, Grave, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011.
 • Bekhoven, A., Munnik, A. de, Ambulancehulpverlening in Noord-Brabant 1988 tot en met 1990. Tilburg, november 1991.
 • Bierens, J.J.J.M., Drowning in the Netherlands. Pathofysiology, epidemiology and clinical studies. Utrecht 1996.
 • Bruins-Stassen, M.J.P., Bijzondere transporten. Opvang en transport van ernstig zieke patiënten. Wetenschappelijke Uitgeverij Medical Transfer BV, Amsterdam, 1990.
 • Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies inzake aan ambulancepersoneel te stellen eisen. ’s Gravenhage 1971.
 • Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid voor Noord Holland, Ambulancehulpverlening in Noord Holland. Een kwaliteitsbeeld. Haarlem, 1 juli 1987.
 • Hart, H.N., Hartbewaking in de pre-hospitale fase. Onderzoek naar de activiteiten van de ambulanceverpleegkundigen van de G.G. en G.D. Rotterdam voor en tijdens het vervoer van patiënten met een vermoedelijk acuut ischaemisch hartlijden. Met apart deel met tabellen, figuren en schema’s. S.l. 1978.
 • Hübner, B.L., Evaluation of the immediate effects of preclinical treatment of severely injured trauma patients bij Helicopter Trauma Team in the Netherlands. Eigen uitgave, Amsterdam, 1991.
 • Man, F.H. de, Gezien de spoedeisendheid van het geval. Beoordeling van kwaliteit en effectiviteit van spoedeisende medische hulpverlening. Uitgeverij Styx, Groningen, 1992.
 • Ministeries van VWS en BZK, Met zorg verbonden. Naar een nieuwe structuur voor ambulancezorg, traumazorg, en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Rijswijk / Den Haag, 1997.
 • Ambulancezorg Nederland, Nota Verantwoorde Ambulancezorg. Zwolle, 2009.
 • Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Friesland, De Organisatie van het ambulancevervoer in Friesland. 1972.
 • Teijink, J.A.W., Evaluatie van de preklinische spoedeisende hulpverlening in Nederland. In het bijzonder de ambulancehulpverlening. VU Uitgeverij, Amsterdam, 1992.
 • Twijnstra Gudde, Onderzoek naar de organisatie van het ambulancevervoer. Juni 1985.
 • Wafelbakker, J.J., Enkele sociaal-geneeskundige aspecten van de wegverkeersongevallen. Assen, 1959.

Ambulance archief

Tot:

reset filters