Boeken / Literatuur NL

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE PUBLICATIES BETREFFENDE DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE AMBULANCEZORG


 

Kopje VAKBLADEN

Onder dit kopje vindt u een link (doorverwijzing) naar de archiefpagina van het VCHV en kunt u alle oude vakbladen van de AMBULANCE terugvinden.

 


 

Kopje BOEKEN

In dit overzicht een lijst van boeken en artikelen over de geschiedenis van de ambulancezorg in Nederland. Hierbij is uitgegaan van de landsgrenzen van het huidige Nederland en daar vallen (voormalige) koloniën dus niet onder. Internationaal belangrijke boeken zijn niet opgenomen, evenmin medische, verpleegkundige of eerste hulpboeken die handelen over de zorg die achterin een ambulance gegeven moet worden. Er is de volgende indeling gemaakt:

  1. Adresboeken
  2. Landelijke en regionale historische boeken specifiek over de ambulancezorg.
  3. Landelijke en regionale historische boeken waar ambulancezorg onderdeel van is.
  4. Egodocumenten van ambulancezorgverleners.
  5. Overige boeken over ambulancezorg.
  6. Boeken over de geschiedenis van organisaties die relevant kunnen zijn voor de ambulancezorg.
  7. Belangrijke rapporten, proefschriften en overige publicaties.

 

Kopje ARTIKELEN

In dit overzicht vindt u onder de drie hieronder genoemde rubrieken alle artikelen die zijn verschenen over de ambulancezorg

  1. Algemene artikelen.
  2. Boekaankondigingen en boekbesprekingen.
  3. Ego-artikelen.

Bij de laatste twee onderdelen van de rubriek artikelen is een verdeling gemaakt in artikelen met en zonder auteur. Degene zonder auteur betreffen vrijwel allemaal korte berichten.

 

 

 

 

Ambulance archief

Tot:

reset filters