Uithoorn | Garage H.C. de Jong #

  • 193? – 1947 (september)
  • 193?: Marktstraat 13, Uithoorn.

Van de ziekenvervoersactiviteiten van garage H.C. de Jong aan de Marktstraat 13 is helaas niet veel bekend. Er was een auto aan verbonden waar mensen liggend mee konden worden vervoerd. Vermoedelijk heeft deze tijdens de bezetting een meer permanente status als ambulance gekregen. Na een mislukte poging subsidie van de gemeente te krijgen, stopte De Jong in 1947 met zijn ziekenauto.

Bron: Gras, Th., Van ‘sieckevoerder’ tot ambulancedienst. De geschiedenis van het ziekenvervoer in de regio Amsterdam en omstreken.Grave, 2004.

Ambulance archief

Tot:

reset filters