Regio 05 – Twente | Ambulance Oost (vh A.A.D. Oost)

Aanloop tot een dienst

De drie Twentse Gemeentelijke Gezondheidsdiensten, te weten: GGD te Almelo, de DGD Midden Twente te Hengelo en de GGD te Enschede zijn vanaf 1994 aan het bekijken of er samen een dienst kan ontstaan voor de Regio Twente. Op 13 januari 1994 ziet een uitgebreide notitie het licht met de titel ‘Regionale Ambulance Voorziening Twente’ (RAVT). Deze is opgesteld door vertegenwoordigers van de drie diensten. Het streven is dan om alle functies die de drie meldkamers apart hebben, ook bij de nieuwe CPA op te nemen.  In april 1994 wordt de regio Twente opgericht als overkoepelend samenwerkingsorgaan voor 23 Twentse gemeenten. De GGD functie voor heel Twente wordt nu ondergebracht bij de Regio Twente. De Bedrijfsgezondheidsdienst en de ambulancedienst vallen echter buiten deze regeling en men is bereid om die af te stoten.  Er wordt in deze zelfde periode (voorjaar 1994) onderzoek gedaan door adviesbureau Rijnconsult naar fusie en verzelfstandiging van de drie ambulancediensten en meldkamers in Twente. Voorgesteld wordt om die onder te brengen in een zogenaamde B3-Stichting, daar een complicatie bij de samenvoeging is dat de rechtsposities van het personeel bij de drie overheidsdiensten niet gelijk zijn. Op 16 december 1994 wordt de intentieverklaring getekend en de bestuurlijke basis gelegd voor de Alarmerings- en Ambulancedienst Oost (A.A.D. Oost). Men wil dit per 1 juni 1995 gereed hebben, maar dit was iets te ambiteus. In oktober 1995 wordt dhr J. van Galen als ad-interim directeur aangesteld

A.A.D. Oost

De Alarmerings- en Ambulancedienst Oost gaat van start op 1-1-1996 (opening op 31-1-1996) en is de fusie en verzelfstandiging van de drie diensten tot één grote regionale dienst voor Twente een feit. De deinst bestaat dan uit 24 ambulancechauffeurs, 26 ambulanceverpleegkundigen, 9 centralisten, 6 leidinggevenden en 8 personeelseden voor ondersteunende taken. De A.A.D. Oost beschikt dan over 20 ambulances di verdeeld zijn over vijf posten, te weten:

 • Enschede (8 ambulances)
 • Almelo (5 ambulances)
 • Hengelo (5 ambulances)
 • Oldenzaal (1 ambulance) – start vanuit Enschede)
 • Eibergen (in Gelderland) (1 ambulance)

De CPA is in eerste instantie gevestigd in Enschede die naast de ambulances van de A.A.D. Oost ook de ambulances aanstuurt van

 • Haaksbergen (fa. Diepemaat)
 • Den Ham (Taxi Bertil Jansen) (per 1-1-1998 over naar A.A.D Oost)
 • Rijssen (fa Baan) (per 1-1-1998 over naar A.A.D Oost)
 • Hellendoorn/Nijverdal (Rode Kruis) (per 1-9-1997 over naar A.A.D Oost)
 • Markelo (Rode Kruis (per 1-1-1997 over naar A.A.D Oost)
 • Goor/Diepenheim (Rode Kruis) (per 1-1-1997 over naar A.A.D Oost)

Ambulance Oost

Als per 1-1-2003 ook de laatste particuliere ambulance van Diepemaat te Haaksbergen wordt overgenomen veranderd per die datum ook de naam van de organisatie van A.A.D. Oost tot Ambulance Oost.

 

Ambulance archief

Tot:

reset filters