Ommen | Hurink #


Autobedrijf K. Hurink, Ommen

  • 1934 – 1951?

  • 1934: Markt 2, Ommen

In 1934 kocht Klaas Hurink van het gelijknamige autobedrijf zijn eerste ziekenauto. Net voor het begin van de Tweede Wereldoorlog kwam een nieuwe. Tijdens de bezetting bleef de wagen in gebruik, al moest hij tijdelijk onderduiken. In 1951 deed hij hem over aan Steen en twee jaar later stopte hij helemaal met auto’s door zijn garage aan Ruitenberg te verkopen.

  • Bron: Gras, Th., Have, S. ten, Aan Zwolse zorg toevertrouwd. Geschiedenis van de ambulancezorg in de regio IJsselland.Zwolle, 2009.


uitgebreidere versie:

Hurink te Ommen  (ambulance van 1934-1948)

Klaas Hurink (1898-1974), ooit begonnen aan de Markt als fietsenmaker en verkoper van huishoudelijke artikelen, inmiddels eigenaar van een garage met benzinepomp, kocht in 1934 een tweedehands Buick uit 1926. Daarin zat een brancardinrichting van Oostwoud, bestaande uit een hydraulisch systeem voor optimale vering. De eerste jaren moest hij erop toeleggen, maar gaandeweg lukte het hem er in bescheiden mate winst mee te halen. Zijn wagen werd onderdeel van de in 1934 opgerichte Luchtbeschermingsdienst en geregeld bij oefeningen gebruikt. Nog in maart 1940 kocht hij een Cadillac voor ombouw tot ambulance. De andere wagen wilde hij verkopen of, als dit niet lukte, tot lijkwagen bestemmen en de brancardinstallatie van Oostwoud overzetten op de Cadillac.

 

Hurink schrijft het Nederlandsche Roode Kruis

Ommen, 1 april 1940

Reeds 6 jaar ben ik exploitant van een Ziekenauto   de eerste jaren moest er geld bij maar de laatste paar jaar is het van dien   aard dat het gaat de winst die er van komt is nog lang niet zoo het wel wezen   moest maar nu kan het er toch uit.

            Ik heb vorige week een Cadillac   van ’34 gekocht welke ik om wil bouwen als ziekenwagen maar voor dat ik dit   doe zou ik gaarne van u vernemen of er ook nog iets nieuws of bijzonders is   op dit gebied zoo u weet. Onze oude wagen is in ’34 gebouwd en heeft een   Brancard installatie van Oostwoud in Franeker met hijdrolische schokbrekers   wij hebben een fortuiltje [bedoeld is fauteuiltje, TG] en een klapzitting voor de mede passagiers   en achter in de wagen in de hoeken kastjes voor ’t opbergen van ’t een en   ander. Ook hebben wij er 2 zijlampjes in voor ’s avonds welke tijdens de rit   branden en een grootere lamp voor inladen of als meer licht gewenscht wordt.

            Indien er niets nieuws is dan wil   ik de nieuwe wagen weer net zoo inrichten als de oude daar dit heel goed   bevalt. Daar de wagen die ik gekocht heb een pracht van een wagen is voor dit   doel wil ik er als zieken wagen ook gaarne het modernste van hebben wat er   bestaat. Daar mijn parool is wat ge doet, doet dat goed als het kan. Wat voor   verplichting steld het Roode kruis voor het voeren van het Roode kruisteeken   op de wagen. Naar ik meen verstrekt het Roode kruis gelden voor het aan   schaffen van ziekenwagens. Verder is mij gezegd mogelijk weet men ook nog wel   een plaats voor de oude wagen te verkoopen deze is nog in zeer goeden staat   het is een Buick cassies van 1926 wat er onder staat en de carrosserie is in   1934 geheel nieuw gebouwd en is van binnen flink  ruim en een goed model.

            Mocht u geen plaats weten zal ik   een advertentie plaatsen om de wagen te verkoopen zoo dit niet naar wensch   kan gaan zal ik hem veranderen als lijk wagen en de brancardinstallatie  …….. (woord vervaagd) in de nieuwe wagen. (…)

 

Hoogachtend,

K. Hurink, Ommen.

 

Bron: Archief Hoofdbestuur   Nederlandsche Roode Kruis tot 1945, inventarisnummer 33 (NA).

De spelling en leestekens   zijn zoals Hurink ze in zijn brief gebruikte. Helaas zijn de laatste regels   vervaagd.

 

Tijdens de bezetting werd Hurinks wagen geregeld gebruikt om zieken uit het beruchte Kamp Erica naar Zwolle of Deventer te vervoeren.[1] Vooral difterie kwam daar veel voor. Zoon Arie Gerard verzorgde de meeste van die ritten. Bij hevige sneeuw werd soms een paard voor de wagen gespannen. In het laatste bezettingsjaar verstopte Hurink hem in de bossen bij Stegeren om hem uit handen van de Duitsers te houden. Dat is gelukt. Toen het voertuig weer tevoorschijn kwam, werd deze, voorzien van nieuwe accu’s en banden, weer in gebruik genomen. Lang zou Hurink er niet meer mee rijden: HruHude ambulance kwam bij Steen terecht en in 1953 verkocht hij zijn garage aan Ruitenberg. Zelf ging hij verder met een butagasdepot en witgoedzaak aan de Zwolsche weg.


[1] De gangen van de Cadillac zijn onduidelijk. Hij is tijdens de bezetting gesignaleerd bij garage Van Malestijn te Barneveld, voorzien van een aanhanger met gasinstallatie. Van Malestijn zou hem onder het hooi hebben verstopt. Dan zou Hurink dus met de Buick hebben gereden en die ook hebben laten onderduiken in de bossen. Hoe en wanneer de Cadillac weer in Ommen terecht is gekomen, en wat het lot van de Buick was, is onbekend. In elk geval in 1955 is de Cadillac bij Steen te Ommen als lijkenwagen. Hij zou eindigen als trekker van zweefvliegtuigen.

Auteur: Stephan ten Have; versie 22 10 2018

Ambulance archief

Tot:

reset filters