Maastricht | GG&GD | DGD Zuidelijk Zuid Limburg #


Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD) Maastricht, Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst (GG&GD) Maastricht (vanaf 1929), Districtgeneeskundige Dienst Zuidelijk Zuid-Limburg (DGD ZZL, vanaf 1977), Maastricht

  • 1921 (maart) – 2006

  • 1921: Bouillonstraat 14, Maastricht; 1979: Gelissendomein 8, Maastricht.

De in 1919 opgerichte Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Maastricht kocht in 1921 haar eerste ambulance. De bezetting werd verzorgd door verplegers van de dienst. Al vrij snel volgde een tweede wagen. Na de oorlog groeide de dienst geleidelijk uit van vier tot zes ambulances. Er werd ook een CPA aan verbonden. In 2003 vormde de dienst een Regionale Ambulance Voorziening met de diensten in Geleen en Heerlen. In 2006 gaat ze op in de GGD Zuid Limburg.

  • Bron: Gras, Th., Ambulancezorg zonder grenzen. Een eeuw ambulancezorg in Zuid-Limburg.Maastricht, 2013.

Ambulance archief

Tot:

reset filters