Hengelo | Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandsche Roode Kruis afdeling Hengelo verzorgde al ver voor de Tweede Wereldoorlog het zieken- en ongevallenvervoer in Hengelo eo en blijft dit lang volhouden tot 1 juli 1979. De DGD Midden Twente neemt per die datum het ambulancevervoer over van het Rode Kruis.

De oprichting van de afdeling van het Rode Kruis in Hengelo

Op 18 augustus 1914 werd onder leiding van de Hengelose burgemeester Mr N.A. Tonckens in de raadzaal het initiatief genomen tot de oprichting van een comité van ‘Het Roode Kruis’, dat uiteindelijk op 2 september van dat jaar zijn beslag kreeg. De oorlogsdreiging was hier zeker debet aan. De zaken werden direct breed opgepakt. Er was dan ook direct sprake van de oprichting van een transportcolonne. Een dergelijke transportcolonne zou ook in vredestijd goede diensten kunnen vervullen. Voor deze colonne waren zelfs reeds mannen in opleiding! Al een week later werd de afdeling vereerd met een bezoek van Z.K.H. Prins Hendrik. Er waren vanaf het begin goede contacten met de ziekenhuizen in Hengelo. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in noodziekenhuizen doortrekkende krijgsgevangenen van diverse nationaliteiten opgevangen en verzorgd. De transportcolonne oefende regelmatig met materieel van de machinefabriek H.E.E.M.A.F. (afbeelding 2). De relatie met de H.E.E.M.A.F. en later de Machinefabriek Gebr. Stork & Co N.V. zou altijd zeer sterk blijven, omdat zeer vele colonneleden als ambtenaar of arbeider bij dit bedrijf in dienst waren. Daarnaast beschikte de afdeling over zogenaamde raderbrancards voor het liggend vervoer van slachtoffers en patiënten.

                      afbeelding van de HEEMAF vrachtwagen

Vanaf 1915 tot 1940 heeft de afdeling Hengelo van het Nederlandse Rode Kruis ongeveer 5200 regionale en landelijke, maar ook buitenlandse transporten verricht, waarvan 1492 per raderbrancard en de overige met een ziekenwagen. Uit de jaarverslagen van de afdeling blijkt het aantal ritten dat jaarlijks tussen 1931 en 1940 zijn gemaakt.[1]

 

Tabel: Aantal ziekenwagenritten

van 1931 tot 1940 van de afdeling Hengelo van het Nederlandse Rode Kruis.

Jaar Aantal ritten Aantal ziekenwagens
1931 251 2
1932 240 2
1933 243 2
1934 234 2
1935 294 2
1936 245 2
1937 233 2
1938 346 2
1939 Niet bekend 3
1940 357 2 + 2 reserve

[1] Jaarverslagen afdeling Hengelo van het Nederlandse Rode Kruis (archief: Thijs Gras) (zie ook: Gras, Thijs – : Gemotoriseerd ziekenvervoer bij het Nederlandse Rode Kruis gedurende het interbellum, Conam Bulletin 10(2000): 3 (16-24).

Ambulance archief

Tot:

reset filters