Hengelo | DGD Midden Twente

Districts Gezondheids Dienst (DGD) Midden Twente

  • Ambulancevervoer van 1-7-1979 tot en met 31-12-1995

Adres: Marskant 89; 7551 BT te Hengelo (1980-1995)

——————————————————————–

Op 1 januari 1975 werd de DGD Midden Twente opgericht voor diverse publieke gezondheidstaken (GGD-taken), waaronder als belangrijke taak ‘het binnenhalen van het ziekenvervoer in Hengelo’, dit mede met het oog op de komst van de Wet ambulancevervoer. Deze DGD was een samenwerkings-verband van het Beraad van Acht (bestaande uit de gemeenten Ambt Delden; Stad Delden; Borne; Diepenheim; Goor; Markelo; Weerselo en Hengelo).

Het ambulancevervoer viel bij de start van de DGD nog onder het Rode Kruis afdeling Hengelo, maar de nieuwe dienst heeft dus vanaf de start concrete plannen om ook het ambulancevervoer op zich te nemen.

Op 1-7-1979 is het zover en neemt de DGD Midden Twente te Hengelo het zieken-en ongevallenvervoer over van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) afdeling Hengelo.
Ook enkele personeelsleden stappen over, zoals hoofd van de dienst de heer Luesink, die deze functie ook in de nieuwe organisatie gaat vervullen en verder voornamelijk wat chauffeurs, die echter maar kort in dienst blijven (tot eind 1980), daar de DGD liever een kleinere vaste groep in dienst wil hebben ipv veel vrijwilligers.

Voor die tijd (1978 en begin 1979) zijn er al twee verpleegkundigen bij de DGD aangesteld, speciaal met het oog op de ambulancetaak. De nieuwe dienst voelt de hete adem van de Wet Ambulancevervoer als het ware in de nek en nog vóór de overname van het Rode Kruis, wordt al duidelijk dat opleidingen van het personeel een belangrijk punt zal worden. Begin 1979 wordt een speciale cursus hartbewaking en reanimatie voor verpleegkundigen die op een ambulance werken georganiseerd, in samenspraak met de Nederlandse Hartstichting die een oefenpop met registratie schenkt. De cursus is ook bedoeld voor ambulancediensten uit heel noordoost Nederland en behalve de diensten uit Hengelo, Almelo en Enschede, sturen ook de diensten van Apeldoorn, Zwolle, Deventer en de Zuidelijke IJsselmeerpolders verpleegkundigen.

De DGD wordt geleid door de arts F. van Hasselt en het hoofd van de dienst is de reeds genoemde heer Luesink, die later ook bijgestaan wordt door een waarnemend hoofd-verpleegkundige.

Wagenpark

Bij de overname worden drie voertuigen van het Rode Kruis overgenomen, twee Ford Transits en een Opel Admiraal, maar qua wagenpark heeft de DGD een andere visie op de ruimte in de ambulances en gaat al meteen over op het aanschaffen van twee nieuwe Chevrolet Chevy-Vans in 1979 en een derde in 1980. De beide Ford Transits verdwijnen dan al in het wagenpark. Als vierde wagen is er nog de overgenomen Opel Admiraal en deze wordt in 1981 vervangen voor een lage Mercedes, speciaal voor de lange afstanden en zo gaat de dienst de jaren tachtig in met totaal vier ambulances. De vierde ambulance is mede mogelijk daar de DGD Midden Twente in 1980 ook het ziekenvervoer in Delden en Ambt Delden overneemt, waar ook het Rode Kruis een ziekenwagen in bezit had.

Locatie
Naast een nieuwe naam en een nieuwe organisatie met nieuwe voertuigen wordt ook gewerkt aan een nieuw onderkomen aan de Marskant 89. Omdat dit nog niet meteen klaar is, krijgt de dienst tijdelijk onderdak bij de brandweer. De ambulances kunnen in de garage worden geparkeerd en een eenvoudige centrale (CPA) wordt ingericht in een slaapkamer en een stafkamer doet dienst als dagverblijf. De chauffeur en verpleegkundige slapen tijdens de nachtdienst samen in een kleine slaapkamer, waar de bedden worden gescheiden door een kleerkast. De dienstdoende bemanning van de ambulance bedient ook de telefoon (CPA) en als ze zelf uitrukken dan wordt overgeschakeld naar de brandweer (AC) via enkele draden die aan de buitenkant van het gebouw lopen!

In juli 1980 is het nieuwe gebouw klaar (ook bij de brandweerkazerne). Het gebouw biedt onderdak aan zowel de CPA als de ambulancedienst. Er is een zee aan ruimte. Het dagverblijf met keuken is groot. De meldkamer van de CPA Hengelo is ruim en telt twee bedienplaatsen. Ze is van 7.30 tot 18.00 uur bemand door één van de ambulanceverpleegkundigen die dit werk afwisselen met het werk op de auto (ieder doet een week dienst op de CPA). Buiten deze tijdstippen neemt de verpleegkundigen uit de rijdienst de telefoon aan.

Behalve de ambulances van de DGD, alarmeert de CPA Hengelo ook de ambulance van het Rode Kruis Goor/Diepenheim en die van Markelo.

Wagenpark vervolg

De DGD had het wagenpark al direct vervangen naar drie nieuwe ChevyVans en als vierde de lage Opel Admiraal die was overgenomen van het Rode Kruis in 1981 vervangen voor een lage Mercedes, speciaal voor de lange afstanden. Het personeel heeft in de jaren erna echter wel enige kritische geluiden over de inrichting en de opbouw van de Chevrolet wagens en heeft genoeg ideeën voor verbeteringen. Het krijgt de kans die door te voeren in samenwerking met een lokale carrossier, Brinks genaamd. En zo worden vanaf midden jaren tachtig enkele Chevrolets opgebouwd door Brinks. Het deel voor de dakopbouw wordt door fa. Akkermans geleverd aan Brinks en de wagens krijgen ook opvallende zwaailichten. In die tijd breidt het wagenpark zich ook uit van 4 ambulances , naar 5 ambulances. De ambulances worden goed verzorgd. Vrijdags is het wasdag en worden de ‘pony’s’ in bad gedaan’ zoals de werknemers bij de DGD dat noemden onder elkaar.

Overdag rijdt de dienst met drie ambulances en ‘s avonds en ‘s nachts en in de weekenden rijdt met met één wagen, waarbij wel altijd een tweede in consignatiedienst kan worden bemenst.  Mede hierom eist men aanvankelijk van het personeel dat het binnen een deel van Hengelo moest wonen. Later is dit iets versoepeld.

Het personeel draagt als uniform een grijze broek met blauw overhemd, een das, een donkerblauw colbert en een donkerblauwe trui of spencer. Tijdens het werk draagt men een driekwart witte jas. Midden jaren tachtig schakelt de dienst over op een minder formeel, meer gezondheidszorg uniform, namelijk een witte broek en een korte witte jas.

Jaarlijks werden bijna 4.000 ritten verreden.

Slot van de DGD

Vanaf 1994 zijn er plannen om samen te gaan tot een regionale dienst in Twente, samen met de GGD Almelo en de GGD Enschede. Op 1 januari 1996 gaat deze dienst van start als A.A.D Oost.

 

Bron: Heanig an en rap wat – een eeuw ambulancezorg tussen Dinkel en Regge (Uitgave Ambulance Oost) -Auteur: Thijs Gras

 

Ambulance archief

Tot:

reset filters