Grave | SAD Grave-Veghel #


Samenwerkende Ambulance Diensten Grave-Veghel

De Samenwerkende Ambulance Diensten Grave-Veghel is in 1995 ontstaan door een samenwerkingsverband tussen de Ambulancedienst Grave en ambulancedienst Ambutax Veghel BV met posten in Veghel en Uden, kortweg SAD Grave-Veghel.  Per 1 januari 2001 nam Ambulancedienst Grave BV de activiteiten van de ambulancedienst van Ambutax Veghel BV over; naar buiten toe werd de naam Samenwerkende Ambulancediensten Grave-Veghel BV gehandhaafd. De dienst betrok in Uden een nieuwe hoofdvestiging, de uitruk in Veghel geschiedde nu vanuit een post naast de brandweerkazerne. De in juli 1994 betrokken nieuwe post in Velp bij Grave bleef uitrukpost. Per 1 januari 2003 werden de ambulanceactiveiten overgenomen door de GGD Hart voor Brabant te ‘s-Hertogenbosch (later: RAV Brabant-Noord).

Auteur: P. Hoving versie 22 10 2018.

Ambulance archief

Tot:

reset filters