Dokkum | Stellema

Garage en Taxi- en ziekenvervoer T.C. Stellema
ambulancevervoer verricht van ca 1923-1997

bedrijf in 1923 onstaan en bestaat hedentendage nog steeds als autobedrijf – www.autobedrijfstellema.nlG

Adressen:

1923-19??:

19?? – 199? – Legeweg 4-8 Dokkum

vanaf 19? – Rondweg West 160; 9101 BG  Dokkum

 

—————————————————————–

Tjerk Cornelis Stellema begon in 1923 in Dokkum

De eerste ziekenwagen die in Noord Oost Friesland door TC Stellema werd ingezet was een Grant, dit was een Amerikaanse wagen met een 4 cilinder motor die door het bedrijf in eigen beheer werd omgebouwd.

TC Stellema, had zitting in de ‘Bond van Friese ziekenvervoerders” en was een van de medeoprichters van de VZF en fungeerde lange tijd als voorzitter daarvan.

Austin dealer

Ziekenhuis

Stellema reed vanaf 1956 met de ziekenauto’s veel vaker kortere ritten, want er kwam vanaf dat jaar in Dokkum een eigen klein streekziekenhuis, ‘De Sionsberg’ genaamd.

De Sionsberg werd gesticht in 1956 en kon worden geopend met steun van de bewoners en de kerkelijke gemeenten in de omgeving van Dokkum. Daarna ontwikkelde het ziekenhuis zich langzamerhand. In 1960 werd een kinderafdeling geopend. In 1974 kwam het verpleeghuis erbij. Sinds 1997 werd het ziekenhuis een onderdeel van de christelijke organisatie Talma Sionsberg.

Het ziekenhuis was gevestigd aan de Birdaarderstraatweg. Het was met 52 bedden het kleinste ziekenhuis van Nederland.

In 2007 werd het een onderdeel van de nieuw opgerichte Zorggroep Pasana, waar verder ook de verpleeghuizen De Waadwente (Dokkum) en Talma Hûs (Veenwouden) en de verzorgingshuizen De Skûle (Metslawier), Spiker (Ternaard), Dongeraheem (Dokkum), Talma Hoeve (Veenwouden) en De Stelp (Ameland) deel uitmaken.

Op 1 januari 2013 fuseerde Pasana met het ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten, maar eind 2014 ging het Dokkumse Pasana deel failliet en sloot de deuren.


S.A.F.

Stellema sloot zich aan bij de S.A.F. (Stichting Ambulancehulpverlening Friesland), een samenwerkingsverband die per 2 mei 1994 ontstond op initiatief van H.J. Wijma met als doel ‘het behartigen van de belangen van het liggend zieken-, gewonden, invaliden- en ligtaxivervoer (besteld en spoed) in Friesland en daarbuiten en voorts al hetgeen met eea rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords’. De aangesloten diensten beoogden hiermee de grootste ambulancedienst te willen vormen, die zich moest ontwikkelen tot een ‘krachtige ambulanceorganisatie met een landelijke voorbeeldfunctie’. De samenwerkende diensten waren: Wijma (Leeuwarden, Harlingen en Ameland); Kijlstra (Drachten en Oosterwolde*); Oenema (Heerenveen en Wolvega); Stellema (Dokkum); Witteveen (Lemmer). Later sloot ook Dalstra aan uit Surhuisterveen. Wijma bekleedde het voorzitterschap van deze Stichting.

* In 1995 neemt Kijlstra de dienst in Oosterwolde over van Arriva (VEONN) die de ambulancetak in Oosterwolde bezat. Dit kwam doordat de ambulancedienst die daar zat, de firma Aldershof, de ambulance had verkocht aan De Grooth in Winschoten, maar die werd overgenomen door de busmaatschappij VEONN die later weer veranderde in Arriva. Die wilde wel in Groningen ambulances exploiteren, maar niet die ene wagen in Friesland en zo kon Kijlstra, die wilde uitbreiden, deze vergunning in Oosterwolde overnemen en werd Kijlstra vervoerder in Drachten en Oosterwolde.

Overname van de ambulances in Dokkum

Per 7 februari 1997 stopte T.C. Stellema met het ambulancehulpverlening en werd het ambulancevervoer in Dokkum overgenomen door Wijma te Leeuwarden. Twee Mercedes-Benz Visser ambulances (uit 1992 en 1994) werden ook hierbij overgenomen en alleen de naam op de ambulance werd veranderd in Wijma Dokkum. Een net nieuwe Visser ambulance (de eerste in het geel), die net door Wijma was gekocht krijgt per februari 1997  Dokkum als standplaats.

Wijma had al in 1986 de ambulance op Ameland overgenomen van Klasing en op 1 juli 1993 nam Wijma het ambulancevervoer in Harlingen over van P. Jonkman sr.

Vanaf 1997 heeft Wijma op de zijkant van de ambulances staan: Leeuwarden, Harlingen, Dokkum, Ameland. In Dokkum blijft Wijma met 3 ambulances rijden en blijft gebruik maken van de vestiging bij Stellema aan de Rondweg West 160 te Dokkum.

Wijma werd per 1 juli 2001 overgenomen door Kijlstra (met terugwerkende kracht zelfs op 1 januari 2001), van oudsher de ambulancevervoerder uit Drachten, maar hedentendage een van de twee overgebleven Friese ambulancevervoerders, samen met UMCG ambulancezorg regio Fryslan. Kijlstra heeft nu ambulance-standplaatsen in Leeuwarden, Franeker, Heerenveen, Wolvega, Harlingen, Dokkum, Drachten, Oosterwolde en Ameland. Bij de overname gaat het om 10 ambulances en 40 personeelsleden. Met die overname zijn ook de verhoudingen binnen de S.A.F. anders geworden en wordt besloten de ambulancedienst te Lemmer (voorheen Witteveen) geheel over te doen aan Oenema te Heerenveen, want zo stelde men, een evenwichtiger verdeling zal de samenwerking ten goede komen.

Kijlstra werkt in eerste instantie nog wel met vijf aparte BV’s,#, maar in 2003 wordt de stap gezet om alles onder één noemer te brengen: Kijlstra Ambulancegroep Fryslan.

Kijlstra zet na de overname van Wijma in Dokkum één ambulance minder in op deze standplaats en zo veranderd het aantal ambulances van drie naar twee vanaf 2001 in Dokkum en verhuist ook naar een andere locatie en niet langer meer bij Stellema. De nieuwe standplaats komt aan de Birdaarderstraatweg 80F,9101 PK te Dokkum op het terrein van het voormalige ziekenhuis De Sionsberg en waar nu een aantal gezondheidscentra en poliklinieken zitten.

Onze ambulanceposten – Kijlstra Ambulancezorg (kijlstra-ambulancezorg.nl)

 

# de vijf BV’s
-Ambulancedienst Wijma Leeuwarden BV
-T.C. Stellema ambulance BV
-Jonkman Ambulance BV
-Kijlstra Ambulance BV
-Kijlstra Oosterwolde BV

juridisch en financieel economisch dus gescheiden, maar organisatorisch wel 1 bedrijf.

Ambulance archief

Tot:

reset filters