Bedrijf | Luchthaven Schiphol | Airport Medical Services

Schiphol start met EHBO-post in 1929
De geschiedenis van de medische hulpverlening op de luchthaven gaat terug naar 1929. In dat jaar realiseerde de gemeentelijke ‘havenmeester’ (Amsterdam) een goed uitgeruste EHOB-post, voorzien van garage met ambulance (Ford 1928) in loods A. De post werd bemand door een verpleger en drie EHBO-ers. De Ford ambulance werd bestuurd door een chauffeur van de KLM. Vanaf de start is er dus al betrokkenheid en samenwerking tussen KLM en Schiphol qua medische hulpverlening.

In 1936 werd de EHBO-post van Schiphol verplaatst naar een eigen gebouw. Gaandeweg werd de ambulance ook uitgerust met brandweermateriaal. Er was namelijk nog geen uitgebreide brandweerdienst op de luchthaven, want die kwam in die tijd nog gewoonlijk uit Amsterdam. Voor extra ambulancehulp deed de luchthaven ook een beroep op de dienst in Amsterdam en dat laatste is tot de regio-congruentie in 2008 zo gebleven. Vanaf dat jaar wordt in eerste instantie door de regio Kennemerland, waar Schiphol officieel onder valt, de assistentie gestuurd. Ondanks dat wordt er toch nog regelmatig, door Kennemerland een verzoek gedaan of vanuit Amsterdam een ambulance gestuurd kan worden.

KLM Medische dienst sinds 1933
De KLM richtte in 1933 zijn eigen Medische dienst op en nam na de oorlog in 1947 een Ford ambulance van het Canadese leger in dienst. Deze ambulance was moderner en beter uitgerust dan de Ford van de Medische Dienst Schiphol uit 1928. De KLM Medische Dienst richtte zijn hulp niet alleen op het eigen personeel, maar deed ook aan medische hulpverlening en het geven van adviezen aan passagiers.

GG&GD Amsterdam en de luchthaven
Ook werden in 1947 voor het eerst verplegers van de GG&GD Amsterdam bij de Medische Dienst Schiphol gedetacheerd. Zij kregen de beschikking over een tweetal ambulances van het merk Austin. Naast ambulancehulpverlening hield men zich bezig met het inenten van mensen, het houden van toezicht op de uitvoering van de quarantainewetten en met bedrijfsgezondheidszorg, zoals keuringen.

Korps Openbare Orde en Veiligheid
De ambulances en chauffeurs werden geleverd door het Korps Openbare Orde en Veiligheid, die sinds 1949 verantwoordelijk was voor de zorg van openbare orde, brandbestrijding en redding op de luchthaven. Het Korps maakte deel uit van de gemeentelijke dienst handelsinrichtingen die al sinds 1926 het vliegveld onder haar hoede had. In 1956 werden de twee Austins vervangen door drie Volkswagens Combi (Transporter T1), waarvan er één diende als reserve. De reserveambulance deed ook dienst als politiesurveillancewagen en was donker van kleur. de twee andere Volkswagens waren creme/beige van kleur. Met de reserveambulance konden ook extra brancards en materiaal worden meegenomen. In 1950 kwam het Korps te vallen onder de nieuwe gemeentelijke dienst Schiphol, die in 1958 werd geprivatiseerd tot de NV Luchthaven Schiphol.

Schiphol van 1967 tot 1991
De NV Luchthaven Schiphol groeide en verplaatste haar activiteiten in 1967 van Schiphol-Oost naar Schiphol-Centrum. Met de opening van het nieuwe Schiphol-Centrum werden de luchthavenbrandweer en de luchthavenpolitie aparte afdelingen van het Korps. De politie kreeg de ambulances onder zich en leverde ook de chauffeurs. De reserveambulance / materiaalwagen viel echter onder de brandweer. De verplegers van de GG&GD vormden een aparte groep en vielen onder de directe leiding van de commandant van het Korps. De commandant was nog de enige verbinding tussen politie en brandweer, totdat in 1976 beide afdelingen volledig van elkaar gescheiden werden. De ambulances en chauffeurs kwamen vanaf die tijd onder de luchthavenbrandweer te vallen.

In 1989 werd de Medische Dienst Schiphol, na 42 jaar, losgekoppeld van de GG&GD Amsterdam en ondergebracht bij de Luchthaven Schiphol. In 1991 werd ook het beheer van de ambulancevoertuigen bij de Medische Dienst Schiphol ondergebracht. Chauffeurs werden geleverd door de brandweer en van het team van verpleegkundigen deed er steeds één dienst op de ambulance.

Samenwerking met andere hulpdiensten
Om de ervaring te vergroten werd een overeenkomst aangegaan met de VZA Amsterdam. De op de ambulance werkzame verpleegkundigen werden bij toerbeurt enkele maanden ingezet in de stad. Zowel de verpleegkundigen als de chauffeurs volgden bovendien de SOSA-opleiding. Op zoek naar een sterkere positie in de regio werd er gezocht naar samenwerking. Er was al een intentieverklaring tot samenwerking met de Haarlemmermeer en Amstelveen, maar deze werd niet concreet. Op de luchthaven was, naast KLM, nog een derde partij met een eigen ambulance, namelijk Fokker. Deze heeft gereden tot het faillissement van Fokker in 1996.

Verzelfstandiging KLM Medische Dienst
In 1995 verzelfstandigt de Medische Dienst van KLM die zich in de loop van de tijd meer en meer is gaan richten op het geven van advies over veiligheid, gezondheid en welzijn van KLM personeel, in relatie tot het werk. Als dochter van KLM gaat zij onder de naam KLM Arbo Services bv verder. Andere organisaties op de luchthaven Schiphol en omgeving kunnen vanaf die tijd ook gebruik maken van de diensten van KLM Arbo Services. De KLM Travel Clinic, onderdeel van KLM Arbo Services, neemt de taken van de voormalige KLM Medische Dienst over, waaronder de Eerste Hulp op de luchthaven. Veel van de taken/functies van de KLM Travel Clinic Eerste Hulp en de Medische Dienst Schiphol kwamen echter overeen of hadden raakvlakken. Fusie lijkt dus een logische keuze

Airport Medical Services
Na veel onderzoek- en adviestrajecten word in 2002 de volledige medische dienstverlening op de luchthaven samengebracht in een nieuwe organisatie met de naam: Airport Medical Services.
De onderneming is een joint-venture van KLM Arbo Services bv en Schiphol Nederland bv.
Airport Medical Services heeft nu de volledige zorg voor de gezondheid en veiligheid van de passagiers, werknemers en bezoekers van de luchthaven Schiphol, waaronder de spoedeisende Eerste Hulp, ambulancezorg, vaccinaties en reizigersadvisering. Tevens vervult Airport Medical Services een essentiële rol in de alarmering van de luchthaven.
Het ambulancewagenpark is door de jaren heen nogal divers geweest. Wat ooit begonnen is met een Ford, is via Austin en Volkswagen naar o.a. Peugeot en Chevrolet ook weer een tijd een Ford geweest (Ford E350 moduvan).

 

Bron: Ins & Outs.03 (maart 2006) Kwartaalblad voor medewerkers van KLM Health Services en Airport Medical Services -door: Remco den Hartog

“Van ‘sieckevoerder’ tot ambulancedienst – de geschiedenis van het ziekenvervoer in de regio Amsterdam eo” Auteur: Thijs Gras

Ambulance archief

Tot:

reset filters