Amsterdam | GGD | GG&GD #


Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD), Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst (GG&GD), Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam, Amsterdam

  • 1908 – 2012

  • Vestiging Amsterdam:

    • 1908: Roelof Hartstraat, Amsterdam, 1909: 1eConstantijn Huygenstraat, Amsterdam; 1920: Kerkstraat, Amsterdam; 1932: Valckenierstraat 9-19, Amsterdam; 1938: Wingerdweg, Amsterdam; 1954: Karel Doormanstraat 127, Amsterdam; 1961: terrein Wilhelmina Gasthuis, Amsterdam; 1966: Jan Tooropstraat, Amsterdam; 1972: Poeldijkstraat, Amsterdam; 1973: Jan van Schaffelaarplantsoen, Amsterdam; 1976: Van Leyenberglaan, Amsterdam; 1978: Waddenweg, Amsterdam; 1983: Meibergdreef, Amsterdam (AMC).

  • Vestiging Schiphol (1929 – 1991).

De in 1901 in Amsterdam opgerichte gemeentelijke geneeskundige dienst, begon in 1904 met ziekenvervoer middels rijwielbrancards. In 1908 schafte de dienst een elektrische ziekenauto aan en nam de GGD het ziekenvoer en de ongevallendienst van de politie over. Ze had hiervoor een eigen telefooncentrale. De dienst werkte met verplegers en breidde flink uit. Ze kreeg in 1920 het vervoer van besmettelijk zieken erbij dat tot dan toe door de gemeentelijke gezondheidsdienst was verzorgd. In 1923 fuseerden beide diensten tot de GG&GD Amsterdam. De dienst onderhield een fors wagenpark. De Amsterdamse regeling was diverse andere steden tot voorbeeld. Er was vanaf 1929 een nevenpost op Schiphol.

Tijdens de bezetting (1940-1945) zijn ambulances door de bezetter gevorderd, maar is het wagenpark ook weer aangevuld door voertuigen van anderen te vorderen. Na de oorlog ging de dienst zich steeds meer richten op het ongevallen- en andere spoedvervoer. De verplegers hadden bij voorkeur zowel hun A-diploma (algemene verpleging) als hun B (psychiatrische verpleging). Er was ook nog steeds een dependance op Schiphol waar de GG&GD tot 1991 verplegers leverde voor de Medische Dienst. Door posten over de stad te spreiden wilde men de aanrijtijden reduceren. Met de komst van de CPA in 1981 – een apart onderdeel van de GG&GD Amsterdam – werd dit zo in stand gehouden tot in 1986 een verdeling van 50/50 met VZA werd afgesproken voor al het spoed en besteld vervoer. Geleidelijk werden de posten weer ingekrompen. In de loop van 2011 fuseerde de dienst met VZA tot een nieuwe dienst, Ambulance Amsterdam, die officieel op 1 januari 2012 van start ging.

  • Bron: Gras, Th., Rottink, G., De broeders van de breukendienst. 100 jaar eerste hulp en ziekenvervoer door de G.G.D. Amsterdam 1908-2008.Zaltbommel, 2008.

Auteur: Thijs Gras; versie 01 12 2018

 

Website GGD Amsterdam over ontstaansgeschiedenis, zie:

https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/organisatie/ggd/

 

Ambulance archief

Tot:

reset filters