Amstelveen (Nieuwer-Amstel) | GGD Amstelland – De Meerlanden | BaGD | GG&GD #


Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst (GG&GD) Amstelveen, Basis Gezondheidsdienst (BaGD) Amstelland/De Meerlanden, GGD Amstelland/ De Meerlanden, Amstelveen

  • 1956 (april) – 2000 (1 januari)

  • 1956: Bilderdijklaan 3, Amstelveen (onderdak bij garage Hoonhout/De Jong), Raadhuis, Amstelveen (kantoor). 1961: Populierenlaan 127, Amstelveen; 1980: Fokkerlaan 50, Amstelveen (NB niet alle adressen zijn hier opgenomen; op sommige verbleef men heel kort).

De gemeente Nieuwer-Amstel (sinds 1964 Amstelveen geheten) wilde een eigen ambulance die in 1956 werd aangeschaft. Vanaf 1960 werd deze ondergebracht bij de toen opgerichte GG&GD. De dienst breidde geleidelijk uit mede onder invloed van de komst van het Tulpziekenhuis in Amstelveen in 1968. Vanaf 1980 zat de dienst naast de brandweer die al vanaf 1972 de alarmering en communicatie verzorgde. Per 1 april 1987 werd de naam omgezet in Basisgezondheidsdienst Amstelland/De Meerlanden omdat ook Hoofddorp hierin participeerde. In 1991 werd de naam opnieuw veranderd, nu in GGD Amstelland/De Meerlanden. De dienst telde inmiddels vijf ambulances. In 2000 werden voertuigen, vergunningen, personeel en onderkomen overgenomen door Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA).

  • Bron: Gras, Th., Van ‘sieckevoerder’ tot ambulancedienst. De geschiedenis van het ziekenvervoer in de regio Amsterdam en omstreken.Grave, 2004.

Auteur: Thijs Gras versie 01 12 2018.

Ambulance archief

Tot:

reset filters