H-FordTT Brielle

Informatie

Automerk: Ford
Autotype: Model T
Soort voertuig: Ambulance
Bouwjaar: 1927
Provincie: Zuid-Holland
Dienst en standplaats: Brielle | Centraal Garage (J. Lankhorst), Brielle

Opmerkingen

Van deze Ford TT is het provinciale kenteken onbekend, maar deze ziekenauto was in aangeschaft door dhr J. Lankhorst van Centraal Garage te Brielle.

De auto is een 1927 Ford Model TT (vrachtautochassis dat was verzwaard en verlengd en waarvan de vering was aangepast). Het bijzondere aan deze auto was, dat hij als Model TT nauwelijks meer herkenbaar is. In de tweede helft van de jaren twintig waren in ruime mate allerlei modificatiesets beschikbaar om Fords Model T technisch op te waarderen, ook qua uiterlijk. Deze auto is daar een fraai voorbeeld van. Ook de standaard Ford houten spaakwielen zijn ook vervangen door dichte Michelin wielen.  De carrosseriebouwer is onbekend, maar ongetwijfeld uit de buurt van Brielle. De carrosserie en het interieur kwamen tot stand in nauw overleg met de plaatselijke artsen.

Op 18 maart 1927 verschijnt in de Nieuw Brielsche Courant een artikel waarin de komst van deze door Stalhouderij Lankhorst uit Brielle aangeschafte auto werd aangekondigd: ‘Door de heer J. Lankhorst alhier is een ziekenauto aangeschaft welke is vervaardigd door den Ford Motor Company naar aanwijzing der Geneeskundigen Kring Voorne Putten. Het is een schitterende wagen wiens interieur geheel naar de eischen des tijds is ingericht en die ontegenzeggelijk in een behoefte voorziet. Succes kunnen we den ondernemer niet toewenschen doch hopen voor hem dat in voorkomende gevallen aan zijn onderneming wordt gedacht. De auto is te bezichtigen in de Centraal Garage aan de Vischstraat.’

Gezien de stugheid van een dergelijk chassis zal ziekenvervoer in deze oncomfortabele Ford echter geen pretje zijn geweest en dat blijkt uit verdere berichtgeving waaruit ook blijkt dat de ziekenauto deels ook gesponsord werd door de plaatselijke Groene Kruis vereniging, maar tijdens een Groene Kruis vergadering die wordt verslagen in de Nieuw Brielsche Courant op 26 november 1929 bleek de Ford geenszins te volden: ‘Bij rondvraag vraagt de heer Engelvaart of de ziekenwagen van dhr Lankhorst niet voldoet. De voorzitter bevestigd dat. er is iemand in Oostvoorne die een 6 cilinder auto voor ziekenvervoer zal laten inrichten geheel voor eigen rekening, welke dan voor dit doel gebruikt zal worden. Dhr. Schipper zegt dat men voorzichtig moet zijn met ziekenauto’s de voorzitter zet den zaak nog eens in de breede uiteen en wijst erop dat de geneesheer tenslotte besluit hoe en met welke middelen een zieke vervoerd zal worden. De vereeniging draagt in deze ook geen risico.’

Wat er uiteindelijk met deze Ford ziekenauto is gebeurd is onbekend, maar in Oostvoorne komt bij Garage de Toekomst inderdaad een 6 cilinder ambulance in dienst (zie ..)