92-59-UX

Op deze foto berust een auteursrecht - foto archief Th Gras

Informatie

Automerk: Fiat
Autotype: 238
Soort voertuig: Ambulance
Bouwjaar: 1971
Provincie: Noord-Holland
Dienst en standplaats: Hoogwoud | Ongevallendienst/Ambulancedienst (SOW), Hoogwoud
Datum indienst: 1972
Datum uitdienst: 1983

Opmerkingen

Ter vervanging van de 16-jaar oude en geleende Buick-ambulance, die ook weer retour moest naar Texel, kreeg de dienst in Hoogwoud een nieuwe Fiat 238-ambulance die op 7 februari 1972 – bij de start van de samenwerkende dienst S.O.W. officieel  door A. Vlaar, toenmalig voorzitter van het  S.O.W., beschikbaar werd gesteld aan de ambulancepost Hoogwoud.

Na informatie te hebben ingewonnen bij diverse G.G.D.en, de A.N.W.B., de K.N.A.C. en de E.V.O. (Eigen Vervoerders Organisatie) over de keuze voor een eigen ambulance en rekening houdend met het lokale initiatief van deze dienst, werd gekozen voor een  Fiat 238-ambulance, die werd aangeschaft bij de plaatselijke Fiat garage Fiejan. Op advies van dokter J. Pool werd een zgn. vleugelbrancarddrager ingebouwd, waardoor de patiënt zelfs op de meest hobbelige weg volkomen schokvrij vervoerd kon  worden.  Het sprak voor zichzelf dat in de ambulance tevens apparatuur voor het toedienen van zuurstof, het  toepassen  van  kunstmatige  beademing, het afzuigen van bloed en slijm en het infunderen van vloeistoffen aanwezig waren. De totale kosten van deze ambulance bedroegen fl. 35.817,- inclusief de vleugelbrancard die  ruim  fl. 12.000,- kostte.