Zwolle | Sietsma & Bremer #


Sietsma & Bremer, G. Sietsma, Zwolle

  • 1913 – 1940 (mogelijk 1942)

  • 1913: Ossenmarkt 33, Zwolle; Luttekestraat, Zwolle.

In 1913 kocht rijwiel- en automobielhandel Sietsma & Bremer een echte ziekenauto. De firma sloot een contract met het Groene Kruis en vroeg met succes vergunning aan het Rode Kruis om dit teken op de auto te mogen aanbrengen. Inmiddels zette G. Sietsma de zaak alleen voort. Vermoedelijk stopte hij tijdens de bezetting al is over de redenen hiervoor niets bekend.

  • Bron: Gras, Th., Have, S. ten, Aan Zwolse zorg toevertrouwd. Geschiedenis van de ambulancezorg in de regio IJsselland.Zwolle, 2009.

Ambulance archief

Tot:

reset filters